Tryckkammare

Vi levererar tryckkammarsystem som är anpassade efter våra kunders behov

Tryckkammare - Sechrist

GDA levererar tryckkammare med utrustning anpassade efter de tekniska behov som finns inom olika användningsområden.

Sechrist tryckkammare för sjukvården

Vi har ett nära utvecklingssamarbete med våra kunder inom sjukvården. GDA-Sverige är även återförsäljare av världens främsta tillverkare av mono place tryckkammare, Sechrist.

Inom sjukvården ställs allt högre krav på allt från livsuppehållande medicinsk utrustning och patientövervakning i takt med att användningsområdet för tryckkammare breddats. De nya patientkategorierna ställer själva krav på olika typer av underhållning i tryckkammaren och särskilda utrymmeskrav vilket blir en ny utmaning eftersom miljön består av upp till 100% syrgas. GDA har genomfört ett flertal intergationer av medicintekniskt utrustning i tryckkammare såsom övervakningsmonitor, sprutpumpar och respirator för användning i upp till full arbetstryck. Läs mer omvåra intergationsprojekt av mediciteknisk utrustning i tryckkammare här.

Tryckkammare till försvarsmakten

För bruk inom försvarsmakten och kommersiell yrkesdykning har vi tagit fram olika varianter av containeriserade tryckkammarsystem. Fördelen med de containeriserade systemen är att de är mobila för transporter till sjös, på landsväg och även för flygtransport. Till dessa tryckkammare system finns ofta även en försörjningscontainer med gasförråd och kompressor samt någon form av gasblandare. Det är också vanligt med en liten portabel kammare som kopplas ihop med huvudkammaren s.k. duocom. Vi har levererat marinens gasblandarstation för försörjning av gasblandningar till djupdykning.

Vi levererar även livsuppehållande medicinteknisk utrustning till tryckkammare. Läs mer om en sådan leverans till försvaret här.

Kontakta oss för mer information »

Forskningskammare

GDA tar fram måttanpassade forskningskammare för hyperbar miljö. Vi har full kontroll över hela processen från ritning till färdig produkt och kan även CE godkänna kammare upp till 90 liter själva utan kostnader för ackrediterat organ. Produkten är enkel att använda och medger att underhållet sköts av den ordinarie personalen som kör tryckkammare och medicinteknisk avdelning. Vi kan alltid diskutera hyra eller betalningsvillkor som underlättar er investering i er forskning. Du kan själv ladda ner vårt produktblad här.
Bilden till vänster är tagen från en installation av en forskningskammare till Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

Tryckkammare för uthyrning

Vi kan hyra ut tryckkammare för både kortare och längre perioder. Det är möjligt att klimatanpassa en containerlösning om så skulle önskas.Kontakta oss gärna för att få en offert som är anpassade efter de önskemål som är aktuella.Tryckkammaren finns i ett grundutförande som är anpassat för att uppfylla kraven i standarden DNV-OS-E402. Du finner du en ritning över den aktuella kammaren på bilden intill.
"Klicka" på ritningen för att få upp en förstoring som även medger att du kan spara ner den för att kunna göra utskrift eller redigeringar. Vi kan även skicka fler ritningar som ni kan använda i er dialog med oss.

Bår för intensivvård

GDA tar fram lösningar som ökar patientsäkerheten och underlättar för behandlingspersonalen. Vi har bland annat utvecklat en bår för intensivvård i tryckkammare samt ett brandbekämpningssystem med vattendimma. Du kan läsa mer om dessa anpassade system för tryckkammare i våra produktblad.

Produktblad Bår för intensivvård »
Produktblad Brandbekämpning med vattendimma för samtliga typer av tryckkammare »

Du kan även läsa mer om tryckkammare och deras användningsområden på Wikipedia eller om tryckkammarens utveckling ur ett svenskt perspektiv. Det finns även möjlighet att läsa mer om behandlingar i tryckkammare på våra kunders informationssidor. Här är en länk till Karolinska sjukhusets HBO avdelning.

Tryckkammare till svenska marinen

Tryckkammare till svenska marinen

Tryckkammare system för svenska marinen
GDA har utvecklat och tillverkat tryckkammare system med gasförsörjnings container till såväl svenska som danska marinen. Systemet är tillverkat för ett arbetstryck till 50 meters djup i tryckkammaren. De är avsedda för transport på landsväg, till sjös och med flygtransport. Till systemet finns även en mindre portabel tryckkammare med plats för en dykare och en sjukvårdare. Bilden visar systemet som levererandes till Nordic battle group.

Behandlingsövervakning i tryckkammare

GDA övervakningssystem är tillgänglig för integration med alla fabrikat och typ av tryckkammare.
Detta system förenklar och effektiviserar tryckkammarens drift, samt är lätt att förstå och använda, för att uppnå maximal patientsäkerhet.
En checklistefunktion förhindrar att kammaroperationen tas i drift om inte alla rutiner följs korrekt.
Den integrerade loggboken ger utrymme för att ange kommenterar och systemet erbjuder ett antal olika behandlingstabeller att välja mellan.
Följande parametrar registreras:
• Djup • Tid • Oxygen • Koldioxid • Luftfuktighet • Temperatur