Service / Underhåll

GDA utför service

GDA utför service och underhåll på objekt från hela farkoster ner till ventilservice. Vi utför även service, provtryckning och rengöring av armaturer, rör och kopplingar för användning i installationer med krav på renhet. Vi kan även ta prover för att säkerställa en specifik renhetsgrad för analys i vårt laboratorium. Vi utfärdar även kontrolldokumentation med angivna gränsvärden och uppmätta resultat.

GDA tar emot ventiler som skall demonteras, tvättas, återmonteras och skickas direkt till slutkund med bifogad kontrolldokumentation på uppdrag av bland annat ventilåterförsäljare.

Vi levererar service och underhåll på högtryckssystem för gas inom branscher som fordonsgas, sjukvård, tillverknings -och processindustri samt försvarsmakten. Vår unika kompetens gör det möjligt för oss att föreslå kostnadseffektiva lösningar och ständiga förbättringar för våra kunder.

GDA utarbetar även handböcker för användare och utvecklar kursmaterial. Vi gör även systemsäkerhetsarbete i dokumetationsuppdrag med FMV som största kund. Refernser lämnas gärna ut. 

Bilden visar en analys som utförs av vår personal i renmiljö.

Kontakta oss för mer information om service och installationsuppdrag.

Service CNG stationer

Service CNG stationer

GDA-Sverige AB utför service och underhåll på fordonsgasstationer åt EON med en kontrakterad 24/7 service året runt sedan 2010. Vi utför även reparationsåtgärder och underhåll åt andra CNG kunder som Fordonsgas Sverige och tyska Buer-Kompressoren. GDA tar även hand om transporterna av miljöfarligt avfall och hanterar det på vår miljöstation. Du finner vårt tillstånd för transporter utfärdat av Länstyreksen här.

Underhåll och översyner av fartyg för dykning

Service av dykerifartyg
Vi utför service och återkommande underhåll av dykerisystem ombord på dykerifartyg för såväl kommersiellt som militärt bruk. GDA äger all nödvändig utrustning för kompletta översyner och har även ett containeriserat laboratorium för att verifiera att vi håller de höga kraven på renhet i enlighet med gällande standard. GDA har tagit fram en DNV godkänd procedur för tvätt och uppmätning och analys av renhetsgrad i systemet. Vi tar gärna helhetsansvar för tvätt, provtryckning och läcksökning med eventuella efteråtgärder för att garantera ett rent och tät rörsystem ombord och har god erfarenhet av att ta fram den dokumentation som efterfrågas av ackrediterande organ. 
Bilderna visar några olika moment i en service översyn av ett dykerisystem för fortsatt drift.