Sechrist mono place HBOT

Sechrist mono place - GDA Sverige

GDA-Sverige AB agerar som återförsäljare åt den amerikanska mono kammartillverkaren Sechrist på den Nordiska marknaden.
Under 2014/2015 har GDA levererat tre kammare varav två med CE godkänt brandbekämpningssystem. De två med brandbekämpningssystem finns på Östra sjukhuset och Blekinge sjukhus i Karlskrona. Den tredje återfinns på Karolinska sjukhuset. GDA tillhandahåller även användarutbildning för kunder som tidigare inte använt monoplace kammare för behandling av patienter. Det går även att sjukvårdsutbildning kring hyperbar medicin via ett samarbete mellan GDA och Sahlgrenska Universitets sjukhus. Vi erbjuder även handböcker, checklistor och underhålls utbildning för mono place kammare som helt anpassas efter våra kunder förförståelse och tidigare erfarenhet.

Vi hjälper även till med att få fram rätt reservdelar och tilläggsutrustning som H.E.R.O (loggar behandlingsunderlag och visar aktuell behandling på skärm) och brandbekämpningssystem.  
Brandbekämpningssystemet kan eftermonteras på samtliga modeller och består bland annat av en dysa som monteras i dörren och ansluts till befintligt kranvatten. Systemet ger en jämn fin vattendimma under en evakueringstid om nio minuter. Kontakta oss gärna för mer information.
Du kan även läsa mer om hur en HBOT behandling går till och vad den ger för resultat här.

Mer information om Sechrist produktutbud finner du på deras hemsida: www.sechristusa.com