Referenser

GDA kundreferenser

Gasum
Naerenergi
Sherex Europe
FMV Försvarets Materiel Verk
Svenska marinen
Stena AB, Offshore Division
Wellspect
Wilhelmsen Offshore Services
ST1 Biofor 
Fordonsgas Sverige AB 
Anders Wilhelmsen & Co
Korean Register of Shipping
Danska Marinen
Sealion Shipping Limited
Autoliv 
Karolinska sjukhuset
Blekinge sjukhus
Östra Sjukhuset, Göteborg

Våra uppdrag för dessa kunder varierar från installationer och distribution till service och underhållsarbete.