Nyheter

Gasdagarna 2019

GDA Sverige AB har deltagit på Energigas Sveriges evenemang Gasdagarna i Båstad. Vi är med för tredje året i rad. Gasdagarna är ett väldigt bra sätt att knyta nya kontakter och träffa redan befintliga kunder samtidigt som man får ta del av senaste forskningen och vad som händer i branschen. Vi kommer delta även nästa år i Falkenberg i den 30-31 maj 2020. Besök oss gärna då ner på Falkenbergs strandbad.

Förnyat EON avtal

Förnyat avtal med EO.N för service, underhåll och beredskap på fordonsgasstationer är i hamn. Vi är glada och stolta över att vi snart firar tio år som EO.N servicepartner. 

Första Biogas kunden

Sedan den 1 april sköter vi om beredskap utanför ordinarie arbetstid för Skövde biogas. Vi hoppas med detta kunna hitta samordningseffekter även ut mot EON som i sin tur är kund till Skövde biogas. EONs underhåll och beredskap har vi haft hand om i regionen sedan 2010. Med Skövde biogas får vi vår första biogas kund. Du kan läsa mer om Skövde biogas här.

Miljöbesparingar 2018

Vårt miljöbesparingsarbete med främst samordning av transporter gav totalt 1,7 ton minskat CO2 utsläpp under 2018. Det är något lägre än tidigare år och vi märker att det är svårare att ta de stor kliven när vi redan ligger på låga nivåer. GDA använder fordonsgasbilar i största möjliga utsträckning.

Ny medarbetare - med fokus på teknisk dokumentation

Vi har anställt Andreas Stomberg som junior projektledare. Andreas kommer främst arbeta med teknisk dokumentation åt oss. Med Andreas kommer vi att vidareutveckla våra dokumentationstjänster med helhetslösningar åt vår kunder. 

Nytt distributionsavtal

Vi har nu sålt våra fyra första infusionspumpar som återförsäljare åt Arcomed AG. Köparen är Östra sjukhuset i Göteborg. Pumparna är levererade och utbildning samt installation kommer att utföras under februari månad 2019.

Börja jobba hos oss

GDA nyrekryterar servicetekniker och om du är intresserad av att börja arbeta hos en långsiktig och trygg arbetsgivare ber vi dig att skicka in din ansökan till: anne-charlotte.warensce@gda-sverige.se 

European Underwater Baromedical Society 2018

GDA kommer att delta med en monter även under årets EUBS ( European Underwater Baromedical Society)tillsammans med världens största tillverkare av mono place tryckkammare, Sechrist. Vi är återförsäljare av Sechrist produkter för den nordiska marknaden. Nytt för i år är det tre kontinenter som är inbjudna till eventet som kommer vara i Durban, Sydafrika under slutet av september. 

Gasdagarna 2018

GDA deltog för första gången med egen monter på Gasdagarna i Falkenberg 2018. Vi är medlemmar i EnergiGas Sverige sedan 2017. Det är EnergiGas Sverige som arrangerar detta årliga evenemang med fokus på utveckling av gasproduktion inom Sverige. Det finns ett tydligt fokus på ett ökats samarbete mellan den Nordiska länderna både bland utställare och föreläsare.

SHMS 2018

GDA kommer att delta på Scandinavian Hyperbaric Medical Society på Karolinska sjukhuset den 16-17 april.
Vi kommer då även demonstrera den enda CE godkända infusionspumpen för hyperbart bruk i Europa tillsammans med tillverkaren Arcomed. Du kan läsa mer om sällskapet här. GDA är Arcomeds representant i Skandinavien.

Nya kontrakt med Autoliv

GDA Sverige AB har fått ytterligare ett kontrakt för nästa produktionslina till Autoliv i Kina. Nästa leverans är under produktion och kommer att skeppas till Kina efter tredje parts kontroller i augusti 2018. Tillverkningen sker i våra lokaler på Biskåpsgårdens industriområde precis som tidigare. Vi levererar även ytterligare gaspaneler till den produktionslina som nu växer fram för att klara Autolivs ökade efterfrågan av leveranser till fordonsindustrin. 

GDA Sverige AB är numera medlemmar i Energigas Sverige och kommer att delta under Gasdagarna i Falkenberg den 30-31 maj i år. Kom gärna och besök oss i vår monter nr 13. Du kan läsa mer om utvecklingsarbetet som bedrivs av Energigas Sverige här.

Nytt kontrakt med Autoliv i Kina

GDA fortsätter att leverera produktionsutrustning i form av högtryckssystem med vätgas respektive syrgas till Autoliv. Med denna senaste leverans blir det GDAs femte högtrycksystem till Autoliv med arbetstryck över 750 bar. Den kommer att installeras av oss i staden Jin Tan hos Autolivs produktionsanläggning i Kina. Tillverkningen av högtrycksskåp för syrgas och vätgas samt övrig kringutrustning sker som vanligt i vår verkstad i Göteborg.
Autoliv blir med dessa leveranser GDAs största enskilda kund inom segmentet industritillverkning.
Produktionen pågår och installationen beräknas påbörjas vid årsskiftet 2017-2018. Bilden till vänster visar Autolivs produktionsanläggning i Jin Tan.
Du kan läsa mer om Autoliv här.

Ny kund inom fordonsgas Nordic Gas Solutions

Vi har fått en ny kund i stationstillverkaren Nordic Gas Solutions som gett oss förtroendet att leverera service och underhåll till den buss station de har i Borås. GDA utför rondering, avhjälpande underhåll och akuta insatser med en 24-7 service året runt sedan maj 2017.
Vill du veta mer om tillverkaren Nordic Gas Solutions kan du läsa mer här. 

Miljöbesparing hos kund

Under hela 2016 arbetade vi med att minska vår bilköning i ronderings -och underhållet av E.ON fordonsgas stationer i västra Sverige. Det arbetet gav ett bra resultat inte bara ekonomiskt för kunden utan vi kan stolt konstera att miljöbesparingen blev nästa tre tons minskning av koldioxidutsläpp. Besparingen hade varit större om vi inte bara kört fordonsgasbilar så det rör sig om en miljöbesparing på redan låga nivåer av miljöbelastning.

Nya leveranser till Autoliv

GDA har fått förtroendet att bygga Autolivs kommande två produktionslinor i Vårgårda. Vi håller fortfarande på att leverera den senaste av Vårgårdas produktionslinor och är stolta över det fortsatta förtroendet att leverera högtrycksprodukter med krav i absoluta världsklass. De kommande produktionslinorna kommer att levereras under hösten 2017 och 2018. Bilden är tagen i GDAs produktionsverkstad och visar en del i byggnationen av ett gasskåp. De gastryck vi arbetar med i dessa leveranser spänner över variationen av 200 bar upp till dryga 1000 bar. 
Med dessa leveranser har vi tagit oss allt längre fram i konstruktion och utveckling av högtrycksapplikationer för industrin.

Första ledningen åt Fordonsgas Sverige AB

GDA har nu levererat den första marklagda högtrycksledningen åt Fordonsgas Sverige AB. Detta skedde i samband med att Fordonsgas utökande sin kapacitet för att flaka fordonsgas i Jönköping. Med flakning avses att fordonsgasen transporteras i stora gasflak till och från stationerna där kunderna tankar. GDA hade hand om anskaffning av rör, svetsning, provtryckning och kontakten med ackrediterat organ för godkännande av svets och provtryckning. GDA hoppas fler uppdrag åt våra fordonsgaskunder där vi tar större ansvar för helheter på samma sätt som vi gör inom andra branscher. 

Lager och godshantering åt Fordonsgas Sverige AB

Frånden 1 november 2016 har vår kund Fordonsgas Sverige lagt sitt lager i våra lokaler med ankomst och avgående gods hantering. Vi har en stark förhoppning om att bli en ännu bättre service -och underhållsleverantör till dem med detta upplägg.

Hyra eller leasing av produkter

GDA kan nu erbjuda leasing eller hyra av såväl mono place som forskningskammare. Kontakta oss gärna för den produkt som intresserar er.

Nya kontrakt med FMV

GDA har tilldelats två kontrakt med FMV. Det första kontraktet gäller underhåll av gasförsörjningssystem där GDA har ett samarbete med Granzow och Combitech som leverantörer till oss. Det andra kontraktet gäller även det ett underhållsavtal och omfattar tryckkammarinstallationer och även här har vi Combitech som leverantör av främst dokumentations tjänster. GDA har tagit dessa anbud i offentliga upphandlingar. Då båda anbuden även har optioner kan vi konstatera att vi har en allt tryggare bas i företaget att bygga vidare på.  

Högtrycksinstallation åt byggkonstruktionsföretaget Jackon

GDA har levereratat en högtrycksinstallation för tillverkning av byggisoleringsmaterial till Jackon. Framtagningen av processinstallationen omfattade konstruktion, installation med röntgen av svetsfogar och provtryckning med bevittning av ackrediterat organ före produktionsstart. 

Tekniken i sig är inte ny för oss men det var första gånngen vi omsatte den till att omfatta byggprocess indistrin. Uppdraget fick vi genom rekommendation av ackrediteringsföretaget Dekra. Projeket geonomfördes under industrisemestern sommaren 2016.
Du kan läsa mer om företaget Jackon här.

EUBS 2016

GDA medverkade under EUBS 2016 i Geneve i samverkan med Sechrist. Vi passade förstås på att marknadsföra våra egna unika produkter såsom forskningskammare och måttanpassad bår med utrustning för intensivvård. Vi höll även en middag för våra kunder tillsammans med försäljningsansvariga för Sechrist i övriga delar världen. Mässan är ett unikt tillfälle för oss att ta del av den senaste utvecklingen inom hyperbarmedicin och de utmaningar som våra kunder ställs inför. Bilden visar upp en trevlig sammankomst under middagen med främst kunder från Skandinavien. Du kan läsa mer om EUBS: http://www.eubs.org/

Medicinteknisk utrustning i tryckkammare

GDA har tilldelats ett kontrakt för leverans av medicinteknisk intensivvårds utrustning till det svenska försvaret. Utrustningen skall användas i en hyperbar miljö och består bland annat av övervakningsmonitor, ventilator och sprutpumpar. Den medicintekniska utrustningen är en förutsättning för att kunna ge hyperbaric oxygen therapy (hbot) till patienter med ett stort akut behov av intensivvårds insatser. GDA kommer leverera två plattformar av dessa utrustningar under 2016-2017 tillsammans med utbildning och dokumentation. Med detta stärker GDA sin position på marknaden som den ledande leverantören av intensivvårdsutrustning i hyperbar miljö för norra Europa. GDA väljer även denna gång att samarbeta med ventilatorstillverkaren Maquet och dokumentationsföretaget Combitech.

Ubåten spiggen

Ubåten Spiggen
GDA har under hösten 2015 iordningställt marinens anrika
trotjänare U-båten Spiggen till Kalix museum.

E. ON Biofor Sverige AB.
GDA Sverige AB har vunnit även den senaste upphandlingen för beredskap, rondering, service och underhåll av fordonsgasstationer i region väst. Det nya kontraktet med E.ON Biofor Sverige AB löper på 2,5 år med en option på ytterligare ett år.
GDA påbörjade arbetet med E.ON under hösten 2010 och har under tiden även fått andra kunder inom fordonsgas industrin.

Nytt kommunikationssystem testat på 108 meters djup.
Under september genomförde FMV en dykning till 108 meters djup med tryckkammarsystemet ombord på ubåtsräddningsfartyget HMS Belos, vilket är det största dykdjupet som Försvarmakten  fastställda dyktabeller tillåter.

LÄS MER>>