Kvalitet och Miljö policy

Vi på GDA Sverige AB arbetar enligt vårt kvalitets- och miljöledningssystem och är certifierade enligt SS-EN ISO 9001:2015 och 14001:2015 av DNV.

Vi har uppdaterat tillstånd för transport av farligt avfall och du kan kontrollera tillståndet genom att klicka på länken nedan.

Tillstånd till transport av farligt avfall

GDA är medlemmar i SIS och arbetar aktivt med att utveckla nya standards inom vår bransch.