Kvalitet och Miljö policy

Vi på GDA Sverige AB arbetar enligt vårt kvalitets- och miljöledningssystem och är certifierade enligt SS-EN ISO 9001:2015 och 14001:2015 av Lloyd, samt SS-EN 13485:2016 Medicintekniska produkter av Llyods. Intill finner ni vårt certifikat för ISO 9001:2015 . Nedan finner ni certifikat för ISO 13485:2016 samt ISO 14001:2015.

Vi har uppdaterat tillstånd för transport av farligt avfall som gäller till 2023 och du kan kontrollera tillståndet genom att klicka på länken nedan. Det är även möjligt att skriva ut tillståndet.

Intill finner ni vårt certifikat för 13485 Medicintekniska produkter som är giltigt till den 21 november 2022.
Företagets verksamhet är certifierat i sin helhet men de produkter som omfattas av de särskilda krav gällande spårbarhet finns inom hyperbarmedicin. I vårt fall gäller det tryckkammare och den sjukvårdsutrustning som vi tillhanda håller för de produkterna. 

Ni finner vårt certifikat för SS-EN 14001:2015 till vänster. GDA Sverige AB har en egen miljöstation och rapporterar i egen regi vår förbrukning och destruktion till Naturvårdsverket. I första hand tillämpar vi återanvändning och är stolta över vår låga miljöpåverkan.

Tillstånd till transport av farligt avfall

GDA är medlemmar i SIS och arbetar aktivt med att utveckla nya standards inom vår bransch.