Högtryckskompressor för andningsluft

Andningsluftskompressor med gasförråd

Vi leverera högtryckssystem för gasblandare, andningsluftkompressorer och industrissystem med tilläggstjänster som systemsäkerhetsarbeten, manualer, checklistor och utbildning. Allt anpassas efter våra kunder behov av teknisk kapacitet och specifika krav för just sin anläggning. Vi hanterar gastryck upp till dryga 1000 bar i systemen och är vana vid att hantera hög krav både rörande kapaciteter för fyllling uppemot 1000l/min till höga krav på renhetsgrad.

Bilden visar en andningsluftskompressor för 330 bar som levererar 550 l/min med tillhörande gasförråd. De främsta kunderna för nyanskaffning av denna typ av installationer har varit FMV, Eltel Networks och för service och ombyggnad utmärker sig kunder som Övarvet och Esrange Space Center.

Vi levererar även handböcker och utbildningsmaterial. GDA håller i utbildningar och kan antingen leverera återkommande service eller utbilda lokal servicetekniker som utför underhållet och beställer de komponenter som behöver bytas ut under produkternas livstid.

Vi tar fram kompletta lösningar med fyllnadspaneler som även dessa dimensioneras i antal och utförande efter de behov som finns hos användarna. Kontakta oss gärna för mer information och berätta om vilka utmaningar ni har i ert projekt.

Hör av dig om du vill tala om högtryckskompressor »

Vi levererar även kompletterande rördragning och tillverkar manöverpaneler av absolut högsta klass och i bilden till vänster ser ni ett exempel på detta. GDA tillhandahåller även kommunikationssystem och i bilden finner ni även ett integrerat sådant för bruk inom svenska marinen intill övriga installationer. Du kan läsa mer om kommunikationssystemet här.

Andningsluftskompressor med gasförråd