HBOT - HyperBarmedicinsk OxygenTerapi

HBOT - HyperBar Oxygenterapi betyder att patienten andas 100 % syrgas under förhöjt tryck i en tryckkammare. Genom att andas syrgas under förhöjt tryck löser sig en ökad mängd syrgas i blodet som når ut till den skadade, infekterade och inflammerade vävnaden.

På bilden till vänster ser du hur en behandling kan gå till i en mono place kammare som GDA levererat till Blekinge sjukhus i Karlskrona. Det finns möjlighet att prata med personalen och även se en film under behandlingstiden.

Vad är HBOT bra för?

En del sår har svårare att läka än andra vilket till exempel kan bero på att sårområdet är för dåligt syresatt. Skadad och infekterad vävnad med försämrad cirkulation har syrebrist och detta kan ge långvariga besvär med värk och svullnad.
Den hyperbara oxygenbehandlingen hjälper vita blodkroppar att bekämpa bakterier, ger en ökad och snabbare nybildning av blodkärl samt förbättrar effekten av vissa sorter av antibiotika.
Diabetiker med svårläkta fotsår som trots antibiotika och god sårvård inte läker, har stora möjligheter att bli hjälpt av HBO behandling. Även patienter som genomgått strålbehandling mot cancer och fått besvär i form av täta trängningar och lättblödande slemhinna i urinblåsa (strålcystit) och/eller ändtarm (proktit), eller har strålskadat käkben med käkbensblotta (osteoradionekros) kan bli hjälpta av HBOT.

Ny forskning publiceras som visar dessa effekter och du kan läsa mer om en sådan studie här. Hela rapporten kan beställas härifrån vid enskild förfrågan.

Hur går en behandling till?

Det finns två varianter av tryckkammare, en stor intensivvårdskammare (multiplace) och enmanskammare (monoplace).

I den stora tryckkammaren, som främst används till intensivvårdspatienter, är sjukvårdspersonal med inne i tryckkammaren för att kunna vårda och utföra medicinska åtgärder under HBO-behandlingen. Antingen ligger patienten i respirator eller så andas hen i en mask.
I enmanskammaren fylls hela kammaren med syrgas och patienten kan då ligga och andas utan mask. Kammaren är av akrylglas och utrustad med TV och DVD på utsidan, så att du kan titta på en film, lyssna på radio och ljudbok under behandlingen. Behandlingen pågår i cirka en timme och 40 minuter. En behanlingsserie omfattar totalt 20 - 40 behandlingar, fem dagar i veckan.

I bilden intill tittar vi in i den tryckkammare som GDA levererat till Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Östra sjukhuset i Göteborg. Här sitter flera patienter i samma tryckkammare under sin behandlingstid med en sköterska på plats. Det finns möjlighet att få in fika eller mediciner genom en sluss. Denna typ av tryckkammare kallas för multiplace eftersom det får plats flera personer samtidigt.

Hur kan jag få HBO behandling?

HBOT behandling räknas som specialistvård och är alltid en del av en samlad behandling. Du behöver en remiss för att komma till en tryckkammarbehndling i ditt landsting. En sådan skriver din behandlande läkare.
Du kan få mer information här hos Sahlgrenska Universitetssjukhuset eller Karolinska sjukhuset.
Det finns även mindre sjukhus som erbjuder HBOT i våra levererade tryckkammare såsom Helsingborg, Uddevalla , Karlskrona.