Om GDA

Tryckkammare - GDA Sverige

GDA Sverige AB har arbetat med tryckkammare och andra högtryckssystem sedan 1976. Vårt åtagande med utveckling och tillverkning av kundanpassade tryckkammare har gett oss en unik ställning inom hyperbar teknik i norden. Tryckkammare som är avsedda för sjukvården och militärt bruk har även utvecklats för att uppfylla allt högre krav på utveckling av livsuppehållande medicinsk utrustning . Den medicinska utvecklingen har även inneburit allt högre krav av patientövervakningsutrustning samt behov av dokumentering av behandlingscykler som ges i tryckkammare. Utvecklingen av tryckkammare har drivits framåt i takt med att behandlingen av patienter kommit att omfatta allt från svårläkta sår och diabetsfötter från att från början bara omfattat tryckfallsjuka som huvudsakligen drabbar dykare. Du kan läsa mer om hur en av våra tryckkammare i sitt enklaste utförande kan ge bot och lindring till en mängd olika patientgrupper här.

Vi har överfört vår kompetens från tryckkammarteknik till andra områden inom bland annat industrin och till fordonsgasanläggningar. GDA har även levererat marinens gasblandarstation och de gasförråd som distribuerar ut gasblandningar till samtliga fartyg och fasta anläggningar för dykeri. Läs mer om våra produkter och tjänster här.
Vi utför även tvätt och anlys av renhetsgrad i slutna system inom industrin med kunder som Dentsply och Autoliv.

GDA genomför även ventilservice, provtryckning och högtrycksinstallationer även där det råder höga krav på renhet i systemen. Kontakta oss gärna för mer information om våra produktsegment.