Gasblandare

GDA Sverige AB har levererat en komplett gasblandarstation till försvarsmakten med tillhörande manöver paneler, gas booster, gas förråd för transport av de färdiga gasblandningarna samt andningsluftskompressor. Det finns en kapacitet på 1000 liter per minut i detta system. Gasblandaren kan ge 14 olika gasblandningar för bland annat nitrox och trimix som medger dykning på större djup. Det är möjligt att programmera om gasblandaren för nya gasmixer efter hand som behoven hos kund förändras. Det sker en ständig utveckling av tabeller för utmanande dykning på större djup vilket sätter kraven för tillverkare av utrustningen. Denna typ av anläggning som är levererad till försvaret är dimensionerad för en storskalig försörjning av gasblandningar och kan vara en av de största anläggningarna i Norra Europa. GDA levererar också mindre lösningar för kundanpassade behov som även kan vara portabla i container lösningar. Du finner en bild av en gasblandarstation med en panel tillverkad och dimensionerad av GDA. 
Vi hjälper gärna till att ta fram en produkt som är anpassad efter de behov som finns och dimensionerar lösningar efter detta. GDA levererar kompletta lösningar med utbildning, handböcker och checklistor samt erbjuder servicelösningar som anpassas av den förförståelse som finns hos användarna. Det finns möjlighet att utföra serviceunderhållet i egen regi med framtagna underhållsinstruktioner eller teckna underhållsavtal med oss om det skulle vara att föredra. Det går även att få komplett ritningsunderlag med samtliga ingående komponenter för framtida bruk samt en klassning av ackrediterat organ med våra referenser till gällande standards för just den anläggning som kunden önskar.