201601181453125274ZQnU8Sz1201409031409751710MVCxacjT201409031409752453VbNKQaAW201409231411478696TSDiBrgU
Sechrist chamber

HBOT Kammare

Forskningskammare

Välkommen till tryckkammare distributören GDA Sverige AB!

GDA Sverige AB levererar tryckkammarsystem och andra högtryckssystem som är anpassade efter våra kunders unika behov. Våra tryckkammare återfinns inom flera olika branscher som sjukvård, kommersiell dykning och militärt bruk.

Du hittar oss på Hagelvädersgatan 5 i Göteborg. Här finner du karta och vägbeskrivningen till oss.

Vi tar fram kundanpassade utbildningar inom tryckkammarteknik för såväl tekniker som sjukvårdspersonal. Vi har överfört den metodiken till andra högtrycksaplikationer och nya målgrupper inom industrin och försvaret. Utbildningarna omfattar alla delar från tekniskt underhåll och service till hyperbar medicin och brandbekämpningskurser i hyperbar miljö. Vår kundanpassade kurs i brandbekämpning för personal som arbetar med tryckkammare är utvecklad tillsammans med Östra sjukhuset och Yrgo.
Vi tillhandahåller även livsuppehållande teknisk utrustning för hyperbar miljö och brandbekämpningssystem speciellt framtagna för de unika förutsättningar som råder hos våra kunder. Tryckkammare utrustas och underhålls bland annat i våra lokaler i Göteborg. Du kan läsa mer om hur behandlingar utförs med tryckkammare här.

GDA Sverige AB erbjuder underhåll av högtryckssystem och till våra lokala kunder på Sveriges västkust även en dygnet runt beredskapsservice. GDA levererar bland annat andningsluftskompressorer med tillhörande systemsäkerhet, dokumentation och utbildningar för användare. Vi monterar och installerar även högtryckssystem åt industrin med en specialitet för höga krav på täthet och renhet. Inom detta segment har vi bland annat kunder som FMVDentsply, Jackon och Autoliv.

Vi har en fullutrustad verkstad med utrustning för tvätt av rör och ventiler med höga krav på renhet. Det finns även en laboratorieutrustning där vi kan kontrollera att kundens unika krav på renhetsgrad kan säkerställas.
Vi utför service och underhåll av ventiler och regulatorer och utför även provtryckningar i vår verkstad. Provtryckningar utförs även ute hos kund. Bland våra kunder finns ventilåterförsäljare som Fagerberg, KSB , Armatec och slutanvändare såsom FMV, E.ON Gas Sverige AB, Fordonsgas Sverige mfl.

Vi bygger gasförråd och kan bland annat provtrycka, blästra för att uppfylla alla erforderliga krav för såväl tryckkärl som säkerhetsventiler.  

GDA utför även service och underhåll av fordonsgasstationer med en 24-7 service i västra Sverige med kunder som EON och Fordonsgas Sverige AB.

Referenser