Miljöpolicy

I GDA's verksamhet tillämpar vi ett livscykelperspektiv genom att;
Anskaffa resurser och tillämpa metoder som är skonsamma för miljön
Sträva efter att samordna transporter
Minska vårt avfall och främja återvinning
Engagera alla anställda i miljöfrågor
Föreslå och genomföra miljöbesparingar i våra kundprojekt.