Kvalitet och Miljö policy

Vi på GDA Sverige AB arbetar enligt ett kvalitets- och miljöledningssystem som certifierats enligt SS-EN ISO 9001:2015 och 14001:2015 av DNV.

Tillstånd till transport av farligt avfall

GDA är medlemmar i SIS och arbetar aktivt med att utveckla nya standards inom vår bransch.