Kvalitet och Miljö policy

Vi på GDA Sverige AB arbetar enligt ett kvalitets- och miljöledningssystem som certifierats enligt SS-EN ISO 9001:2008 och 14001:2004 av DNV.

GDA är medlemmar i SIS och arbetar aktivt med att utveckla nya standards inom vår bransch.