Kvalitetspolicy

Vårt agerande mot våra kunder präglas av att kunden alltid får rätt kvalitet ur ett livscykelperspektiv. Ställda krav och uttalade förväntningar skall alltid infrias.

Basen för vår framgång och kundernas tillfredställelse, är ett strukturerat och dokumenterat arbetssätt. Vi säkerställer kvalitet i alla led och uppnår ständiga förbätringar med kunden i fokus.

I våra uppdrag ska vi föra dokumentation och kommunicera med kunden på ett sätt som visar en hög standard på vårt ledningssystem.

Det utförda arbetet, vår kompetenta personal och stora flexibilitet är faktorer som bidrar till att våra kunder anlitar oss långsiktigt.